Łatwy Sposób Na Naprawienie Błędów Odcinka Vss 8194 BłędówZatrzymaj awarie, zwiększ wydajność, zapobiegaj utracie danych i nie tylko. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Ostatnio niektóre osoby napotkały błąd zdarzenia 8194 vss. Ten problem występuje z powodu wielu czynników. Wynegocjujmy niektóre z nich poniżej.Kod obszaru błędu 8194 to poważny błąd „Odmowa dostępu” spowodowany tym, że jeden lub nowy systemowy program zapisujący VSS nie jest w stanie pomóc w komunikacji z jednym lub kilkoma programami zapisywania VSS ludzkiego ciała. a-service to program, który udostępnia osobom uzależnionym schemat nagrywania, przechowywania i przeszukiwania katalogów domowych komputerów. Te usługi tworzenia kopii zapasowych są udostępniane jako forma przetwarzania w chmurze. https://en.wikipedia.org › wiki › Remote_backup_service — podejście do requestera VSS Wikipedii za pośrednictwem wywołań „COM” ujawnionych jako część interfejsu IVssWriterCallback (interfejs użytkownika programowania graficznego firmy Microsoft dla usługi Volume Shadow Service).

Gdy ktoś uruchomi program do zdalnej kopii zapasowej, kupujący mogą zobaczyć kilka wystąpień błędu VSS 8194 w dzienniku momentu aplikacji. Błędy te zwykle nigdy nie wpływają na funkcjonalność programu do tworzenia kopii zapasowych w sieci, ale często budzą cuda administratorów systemu lub specjalistów ds. aplikacji zarządzanych, w zależności od podświetlonego statusu błędu. W tej notatce technicznej wyjaśniono, jak wprowadzić niezbędne zmiany, aby zapobiec wyświetlaniu tego typu wiadomości w dzienniku dnia aplikacji.

event 8194 vss error

8194 strony są najczęściej generowane tylko następujące usługi: System Writer Service (kryptograficzny), NPS VSS Writer Service, Gateway ts Writer Service i (Windows) SP Search VSS Pisarz. Nie może sprawić, że inni. Ten błąd jest podobny do następującego błędu używanego w programie SBS 2008 R2:

Nazwa dziennika: Aplikacja

Źródło: VSS

Data: 2011-07-20 11:16:01 ID: pmevent 8194Task Kategoria: BrakPoziom: BłądSłowa kluczowe: ClassicUżytkownik: BrakKomputer: MYSERVER.mydomain.localOpis:Volume Usługa w tle podąża za błędem: nieoczekiwane żądanie systemowe IVssWriterCallback nie powiodło się. godziny równa się 0x80070005. Jest to prawdopodobnie spowodowane nieprecyzyjnymi zabezpieczeniami autora artykułu lub procesu żądania.

Błąd 8194 „Komputer” to błąd „Odmowa dostępu” spowodowany przez jeden lub dodatkowo niezależny system zapisujący usługi VSS, który nie może komunikować się z procesem zdalnego żądania awaryjnego usługi VSS przy użyciu tego wywołania „COM” do komunikacji w IVssWriterCallback (Microsoft API for Volume interakcja z usługą ciemności.

Co to jest problem z VSS?

Przeglądy VSS ujawniają niezbyt ładną twarz Microsoftu. Na przykład, jeśli zwykle wykonywana jest również migawka, mogą zostać wywołane programy zapisujące VSS. Jeśli jednak jeden z całych ekspertów napotka błąd, kompleksowe zadanie awaryjne zakończy się niepowodzeniem. Rutynową przyczyną błędów VSS jest korzystanie z wielu rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych.

Nie jest to uważane za prawdziwy błąd w obsłudze izolowanego tworzenia kopii zapasowych, ale raczej za problem z gwarancją spowodowany przez wybrane programy zapisujące VSS działające jako usługa bez „ Usługa sieciowa” (lub „Usługa lokalna”) i zrób to lokalny produkt lub witrynę administracyjną. W rzeczywistości domyślnie usługa Windows musi działać jako system lokalny lub w sposób, w jaki członek klastra Administratorzy przeprowadza aktywację COM.

Co musi być błędem VSS w przeglądarce zdarzeń?

Doświadczenia systemu Windows są zasysane do systemu, ale można je wykorzystać do rozwiązywania problemów w całym potężnym obrazie lub pliku, a następnie do ssania folderu. Usługa kopiowania w tle systemu Microsoft Windows (VSS) rejestruje ostrzeżenia, a także zdarzenia błędów, gdy wystąpi błąd usługi VSS. Zdarzenia te są cennym źródłem rozwiązywania problemów z systemem. .

Sugerowana technika lub prawidłowe rozwiązanie 🙂

 1. Wybierz dom
 2. Wybierz Uruchom.
 3. Wpisz dcomcnfg (naciśnij Enter)

Po lewej stronie mentoringu w oknie użytkownika

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Mój komputer”.
 2. Wybierz właściwości
 3. Wybierz zakładkę Bezpieczeństwo komunikacji.
 4. W sekcji Uprawnienia dostępu wybierz opcję Zmień ustawienia domyślne.
 5. Wybierz „Dodaj”.
 6. Znajdź konto usługi systemowej.
 7. Dodaj tylko dostęp lokalny
 8. Kliknij OK.
 9. Zamknij wszystkie okna
 10. Uruchom ponownie serwer, aby nowy model DCOM

Lokalizacja

Przywróć swój komputer do najlepszej formy dzięki Reimage

Reimage to najlepsze rozwiązanie dla potrzeb naprawy komputera! Nie tylko szybko i bezpiecznie diagnozuje i naprawia różne problemy z systemem Windows, ale także zwiększa wydajność systemu, optymalizuje pamięć, poprawia bezpieczeństwo i dostraja komputer w celu uzyskania maksymalnej niezawodności. Więc po co czekać? Zacznij już dziś!

 • Krok 1: Pobierz Reimage ze strony internetowej
 • Krok 2: Zainstaluj go na swoim komputerze
 • Krok 3: uruchom skanowanie, aby znaleźć złośliwe oprogramowanie lub wirusy, które mogą czaić się w twoim systemie

 • Podczas wykonywania harmonogramu tworzenia kopii zapasowych na podstawie obrazu lub maszyny wirtualnej pojawia się komunikat o błędzie podobny do naszego następującego:

  Co powoduje awarię usługi VSS?

  Bo. Tworzenie kopii zapasowej VSS nie powiodło się z powodu nadmiernej aktywności dysku. Wysoka aktywność dysków kompaktowych umożliwia VSS tworzenie znaczącej migawki w domyślnym okresie za każdym razem, gdy woluminy migawek są połączone przewodowo.

  2020-01-01 10:00:0.000 [PL][1] BŁĄD. Nie udało się utworzyć migawki zachęty. Utworzono migawkę: FałszAlphaleonis.Win32.Vss.VSS vssbadstateExceptionMówiąc prosto, obiekt był w drastycznie złym stanie dla żądanej operacji.

  Jak właściwie naprawić błąd VSS?

  Na szczęście uruchom aplikację do tworzenia kopii zapasowych do pracy ze wszystkimi.Uruchom ponownie usługę kopiowania woluminów w tle w dowolnym miejscu z konsoli usług.Możliwe, że zrestartujesz serwer.Wyłącz i ponownie włącz kopiowanie woluminów w tle.Sprawdź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft, aby uzyskać dostępne poprawki dla usługi VSS.

  2020-01-01 10:00:00.000 [SERV][1] BŁĄD * Kopia zapasowa nie powiodła sięCloudBerryLab.Backup.Engine.Utils.VSS.Hyper-V WriterstatusExceptionStan wpisu „Microsoft VSS Writer” jest nieprawidłowy. Stan: Failed AtPrepareSnapshot, Błąd: WriterErrorNon Retryable

  event 8194 vss error

  Jeśli sprawdzisz rzeczywisty dziennik zdarzeń systemu Windows, prawdopodobnie wystąpi następujący błąd:

  Błąd VSS 01.01.2020 22:00:00 Identyfikator zdarzenia: 8194Błąd kopiowania woluminów w tle: usługa Wystąpił niekontrolowany błąd podczas wykonywania kwerendy w systemie IVssWriterCallback. hr=0x80070005, odmowa dostępu.. Często tak doskonałe wynikają po prostu z nieprawidłowych ustawień bezpiecznych praktyk tych zainstalowanych przez dziennikarza lub klienta.

  Powód

  Wstępnie zdefiniowana lokalna usługa sieciowa systemu Windows prawdopodobnie ma wiele uprawnień na tym komputerze umiejętności.

  Rozwiązanie

  1. Otwórz nasze własne menu startowe Windows, tj. uruchom narzędzie dcomcnfg.
  2. Rozwiń plik „Konsola Root” => „Komputery usług składowych” =>.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz Właściwości.

 • W pakiecie właściwości Mój komputer przejdź do zakładki Zabezpieczenia COM.
 • W całej grupie docelowej „Uprawnienia dostępu” kliknij „Zmień domyślne…”.
 • W oknie dialogowym Uprawnienia dostępu kliknij Dodaj.
 • W tym polu okna dyskusyjnego Wybierz użytkowników, komputery, usługi kont lub grupy wprowadź nazwę usługi: Usługa sieciowa, a następnie kliknij Sprawdź nazwy.
 • Kliknij OK.
 • Zazwyczaj wybierz sieć SERVICE w domyślnej grupie zabezpieczeń każdego okna dialogowego „Uprawnienia dostępu”.
 • W polu Uprawnienia do usługi sieciowej zaznacz Dostęp lokalny -> RaSolve.
 • Potrzebujesz komputera, który jest szybszy, stabilniejszy i zoptymalizowany pod kątem wydajności? Następnie wypróbuj Reimage.

  Event 8194 Vss Error
  Evento 8194 Vss Errore
  Evento 8194 Vss Error
  Oshibka Sobytiya 8194 Vss
  이벤트 8194 대 오류
  Handelse 8194 Vss Fel
  Evenement 8194 Erreur Vss
  Gebeurtenis 8194 Vss Fout
  Erro Do Evento 8194 Vss
  Ereignis 8194 Vss Fehler