Mam Problem Z Serwerem Proxy Apache TomcatZatrzymaj awarie, zwiększ wydajność, zapobiegaj utracie danych i nie tylko. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Czasami twój ostateczny system może mieć znaczenie dla serwera proxy Apache Tomcat. Przyczyn tego problemu może być wiele.Zasadniczo jest to otwarty serwlet źródłowy Java i pole tekstowe Java po stronie serwera, które programiści mogą wykorzystać do zaimplementowania szeregu domowych aplikacji Java. Tomcat i opcjonalnie nadzoruje środowisko serwera WWW HTTP, które często może obsługiwać kod Java.

| Serwer globalny innej firmy).

serwlet proxy Apache tomcat

[Przeglądarka] --> [MyProxyApp przez Tomcat] --> [Inny serwer witryny]

Najłatwiejszym sposobem, jaki przychodzi mi do głowy, jest użycie serwletu, który zwykle implementuje HTTPClient, ale początkowo miałem nadzieję na łatwiejsze rozwiązanie.

Przywróć swój komputer do najlepszej formy dzięki Reimage

Reimage to najlepsze rozwiązanie dla potrzeb naprawy komputera! Nie tylko szybko i bezpiecznie diagnozuje i naprawia różne problemy z systemem Windows, ale także zwiększa wydajność systemu, optymalizuje pamięć, poprawia bezpieczeństwo i dostraja komputer w celu uzyskania maksymalnej niezawodności. Więc po co czekać? Zacznij już dziś!

 • Krok 1: Pobierz Reimage ze strony internetowej
 • Krok 2: Zainstaluj go na swoim komputerze
 • Krok 3: uruchom skanowanie, aby znaleźć złośliwe oprogramowanie lub wirusy, które mogą czaić się w twoim systemie

 • Wygląda na to, że „makaron” aby wykonać zadanie pomyślnie, ale biorąc pod uwagę jego wiek, nigdy nie jestem pewien, czy zawsze będzie w 100% zgodny z aktualnymi wytycznymi online (web sockets, longpolling itp.)

  JAK KORZYSTAĆ Z Obsługa proxy

  Czy Tomcat może działać jako proxy?

  3. Wyniki. Nie, o ile wiem, Tomcat nie może być skonfigurowany jako odpowiedni serwer proxy. Wszystko jest możliwe, aby zapewnić użytkownikom. Z drugiej strony na pewno przeszkadza w Twojej firmie, czyli tzw. Biblioteka Apache MINA i kilka odpowiednich pakietów Sprawdź, jak ustawić ją jako prawdziwy serwer proxy.

  Wprowadzenie

  Aplikacje internetowe mogą zażądać pomocy w korzystaniu z domyślnych konfiguracji skojarzonych z Tomcat.nazwa serwera i numer portu, dzięki czemu żądanie zostało przekierowaneLeczenie. Działa oddzielnie z TomcatCoyote HTTP/1.1 Es Connector oczywiście ogólniezapisuje nazwę sprzętu i zakres portów precyzyjnie w żądaniu;że wtyczka nasłuchuje. Serwlet APICiekawe połączenia, ponieważ w tym celu są:

 • ServletRequest.getServerName(): Zwraca tytuł serwera, do którego wysłano wszystkie żądania.
 • ServletRequest.getServerPort(): zwraca większość w obrębie nazwy hosta serwera, w odniesieniu do którego zostało wysłane żądanie.
 • ServletRequest.getLocalName(): Zwraca nazwę hosta interfejsu protokołu internetowego (IP), na którym odebrano wszystkie żądania.
 • ServletRequest.getLocalPort(): zwraca numer portu protokołu witryny (IP) interfejsu, na którym odebrano żądanie.
 • serwlet proxy Apache tomcat

  Jeśli używasz serwera proxy (lub ogromnego serwera sieciowego).skonfigurowany do działania jako proxy), być może woliszObsługuj wartości zwrotów za pomocą połączeń od ludzi. W szczególności będąZazwyczaj każda osoba chce, aby numer portu odpowiadał numerowi pokazanemu w głównym oryginale.żądanie, a nie ten, na którym znajduje się to konkretne złącze głównejesteś uważny. Używasz proxyName i / lub proxyPortAtrybuty obecne w elemencie jak dla customizacjite wartości.

  Czy Apache Tomcat to serwlet?

  Chociaż elastyczna konfiguracja i interoperacyjność dzięki wykorzystaniu technologii wspomagających umożliwia działanie Apache Tomcat, biorąc pod uwagę, że w wielu przypadkach jest to programowy serwer WWW, Tomcat będzie przede wszystkim kontenerem serwletów Java.

  Serwer proxy umożliwia przyjmowanie różnych kształtów. Poniższe elementy opisująProxy dla temperatur w kilku akceptowanych przypadkach.

  Obsługa proxy Apache 1.3

  Co to są proxy w Tomcat?

  Obsługa serwera proxy httpd Apache Służy do kierowania żądań opracowanych dla konkretnej aplikacji internetowej, która będzie obsługiwać tę prostą instancję Tomcata bez konieczności konfigurowania łącznika sieciowego, który widzi ten mod_jk. Aby to wszystko zrobić, musisz wykonać zadania jednorazowe: Skonfiguruj swoją kopię Apache tak, aby zawierała moduł mod_proxy.

  Apache 1.3 obsługuje dodatkowy moduł (mod_proxy), którykonfiguruje prawie każdy z naszych serwerów jako serwer proxy. Można łatwo produkować używane doPrzekieruj żądania aplikacji webowej dla każdej konkretnej osoby do Tomcata kilka instancji,bez konieczności konfigurowania doskonałego absolutnego łącznika sieciowego, takiego jak mod_jk.Ogólnie rzecz biorąc, w tym celu musisz wykonać następujące zadania:

  1. Skonfiguruj swoją kopię wszystkich Apache do użycia Moduł mod_proxy. Jeśli tworzysz ze źródła, Najprostszym sposobem na to jest zwykle tworzenie --enable-module=proxy to ./configure Wiersz poleceń.
  2. Jeśli nie został jeszcze dodany, koniecznie go znajdź. komponent mod_proxy za każdym razem, gdy uruchamiasz Apache, dodając tylko poprzednie oświadczenia w twoim dobrym pliku httpd.conf:
  3. Uwzględnij podwójne dyrektywy w httpd your.conf, aby dowolny zabieg sieciowy, który chcesz przenieść na Tomcat 5 Przypadek w punkcie routingu aplikacji przez naszą ścieżkę kontekstową /myapp: plus nakazuje Apache’owi, aby dalej tworzył adresy URL http://localhost/myapp/* związane ze złączem Tomcat 2 Posłuchaj dźwięku dochodzącego ze wszystkich 8081.
  4. Skonfiguruj swoją kopię Tomcat w całości 5, aby uwzględnić Element z mapowaniem Ustawienia proxy, na przykład: co sprawi, że serwlety w tej aplikacji internetowej będą zakładać, że Każde żądanie proxy było kierowane do www.mycompany.com Na interfejsie 80.
  5. Pominięcie całego atrybutu proxyName jest poprawne. Szczegóły . Jeśli zaczniesz to robić, kwota pieniężna to podana w request.getServerName() jest niewątpliwie dostarczana przez dokładnego hosta Imię przez cały związek z biegającym kacem. W powyższym przykładzie element prawdopodobnie będzie host lokalny.
  6. Jeśli dana osoba również słucha w czasie migracji 8080 (wbudowana ta sama usługa elementu), żądania w obu miejscach korzystające z tego samego zestawu firmy hostingowe aplikacje wirtualne, a następnie jakiś rodzaj sieci.
  7. Możesz skorzystać z naszych możliwości filtrowania adresów IP. Funkcja ogranicza sieci do portu 8081 (w poniższym przykładzie). przypadkowo dozwolone tylko przez działające urządzenie Apache
  8. Możesz także dostosować bardzo konkretny zestaw aplikacji internetowych, co niestety nie ma miejsca. tylko dostępne oznacza takie proxy:
  9. Ustaw nadmiar zawierający tylko końcowy dla portu proxy.
  10. Ustaw odpowiedni mechanizm, gospodarz i Elementy kontekstu związane z hostami wirtualnymi ponadto aplikacje proxy World Wide Web.
  11. Potrzebujesz komputera, który jest szybszy, stabilniejszy i zoptymalizowany pod kątem wydajności? Następnie wypróbuj Reimage.

   Apache Tomcat Proxy Servlet
   아파치 톰캣 프록시 서블릿
   Proksi Servlet Apache Tomcat
   Servlet Proxy Apache Tomcat
   Servidor Proxy Apache Tomcat
   Servlet Proxy Apache Tomcat
   Apache Tomcat Proxy Servlet
   Apache Tomcat Proxy Servlet